Sprawdź, jak rozliczyć usługi promocji towarów

Przedsiębiorcy z branży FCMG którzy wstawiają swoje produkty do marketów, często kupują usługę dodatkowej promocji swoich towarów. Świadczy ją sklep m.in. poprzez właściwe wyeksponowanie towaru na półkach. Czy z faktury za promocję towarów („usługi półkowe”) podatnik może odliczyć VAT?

Sprawdź, jak bezpiecznie rozliczyć udzielenie rabatu potransakcyjnego

Często zdarza się, iż po wystawieniu faktury wartość wykazanej w niej sprzedaży jest wyższa od rzeczywistej kwoty transakcji.  Jest tak m.in. wtedy, gdy klient wynegocjuje u sprzedawcy tzw. rabat potransakcyjny. Rozliczenie tej operacji do celów VAT wymaga spełnienia określonych ustawowo warunków, a odstępstwo od nich jest dopuszczalne jedynie w wyjątkowych sytuacjach.

Jakie są podatkowe skutki gwarancyjnej wymiany towaru

Wymiana przez dostawcę wadliwej rzeczy na wolną od wad w ramach gwarancji, nie jest nową dostawą towaru. Dlatego też nie podlega opodatkowaniu VAT. Sprawdź, czy możesz odliczyć VAT naliczony przy zakupie nowego towaru, który wydajesz klientowi w ramach gwarancji.

Jak rozliczyć sprzedaż towaru dla zagranicznej osoby fizycznej

Wielu przedsiębiorców sprzedaje towary za pośrednictwem sklepów internetowych. Nabywcami są także podmioty spoza kraju. Jakie są skutki takich transakcji?