Sprawdź, jak rozliczyć usługi promocji towarów

Przedsiębiorcy z branży FCMG którzy wstawiają swoje produkty do marketów, często kupują usługę dodatkowej promocji swoich towarów. Świadczy ją sklep m.in. poprzez właściwe wyeksponowanie towaru na półkach. Czy z faktury za promocję towarów („usługi półkowe”) podatnik może odliczyć VAT?

Sprawdź, jak bezpiecznie rozliczyć udzielenie rabatu potransakcyjnego

Często zdarza się, iż po wystawieniu faktury wartość wykazanej w niej sprzedaży jest wyższa od rzeczywistej kwoty transakcji.  Jest tak m.in. wtedy, gdy klient wynegocjuje u sprzedawcy tzw. rabat potransakcyjny. Rozliczenie tej operacji do celów VAT wymaga spełnienia określonych ustawowo warunków, a odstępstwo od nich jest dopuszczalne jedynie w wyjątkowych sytuacjach.

Jakie są podatkowe skutki gwarancyjnej wymiany towaru

Wymiana przez dostawcę wadliwej rzeczy na wolną od wad w ramach gwarancji, nie jest nową dostawą towaru. Dlatego też nie podlega opodatkowaniu VAT. Sprawdź, czy możesz odliczyć VAT naliczony przy zakupie nowego towaru, który wydajesz klientowi w ramach gwarancji.

Jak rozliczyć sprzedaż towaru dla zagranicznej osoby fizycznej

Wielu przedsiębiorców sprzedaje towary za pośrednictwem sklepów internetowych. Nabywcami są także podmioty spoza kraju. Jakie są skutki takich transakcji?

Czy premia pieniężna za ekspozycję towarów podlega VAT

Przedsiębiorcy udzielają premii pieniężnych i rabatów za zapewnienie produktom dostawców właściwej ekspozycji w punktach sprzedaży. Sprawdź, jakie są skutki takich czynności.